Thanks


Ông chủ Khaisilk và những quyết định rất… Khải

Những quyết định “rất Khải”, luôn khác biệt, luôn bất ngờ, luôn nghĩ đến cái gì không thể với tới. Người ta đã không còn…
pigeonelbow3
pigeonelbow3 Aug 16, 2014