Insta


A bit tipsy lady at Savoy Pub in Vancouver BCpic

A bit tipsy lady at Savoy Pub in Vancouver BC

A bit tipsy lady #wine #savoypub #nightout #choker #girl #drunk #ponytail #tipsy #lady #party #partygirl #girl #vancouver #chinatown #eastend #eastvancouver #vancity #drunkgirls #drunkgirl SAVOY PUB Cheap drinks…
10 pics
savoypub
savoypub Oct 26, 2014